servis
Spolehlivou dodávku obnovitelné elektrické energie dosáhnete jen pravidelnou servisní péčí.

Pro Vaše fotovoltaické elektrárny nabízíme komplexní servis včetně pohotovosti, vzdáleného monitoringu a dalších služeb.

Pravidelný servis a údržba fotovoltaické elektrárny je cesta ke spolehlivé funkčnosti a bezpečnému provozování Vaší elektrárny.

Servis
typy servisu
Nabízíme pro Vás kromě záručního servisu i servis pozáruční.

zaruční servis

Po předání díla přechází zakázka do stavu záručního servisu, který trvá ze zákona 24 měsíců.

Při podpisu předávacího protokolu si současně můžete vybrat ze dvou typů servisních smluv STANDARD nebo VIP.

Pokud se v té chvíli pro žádnou z variant nerozhodnete a v průběhu provozování zařízení svůj názor přehodnotíte, neváhejte nás kontaktovat.

pozáruční servis

Pro ty, co chtějí mít k dispozici servisní podporu i po skončení záruky na dílo, je nutné mít servisní smlouvu typu STANDARD nebo VIP, kterou získáte efektivnější a bezpečnější provozování Vaší elektrárny po celou dobu její životnosti.

Zároveň jí můžete prodloužit životnost pravidelným odborným servisem, který zavčas odhalí potřebu případného servisního zásahu, který může předejít závažnější poruše.

servisní smlouva
Vyberte si mezi variantou STANDARD nebo VIP.

Standard

VIP