1. Úvod \ Služby
  2. \
  3. Revize elektro
revize elektro
Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžaduje platná legislativa.

Revize elektroinstalace je především ověření stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy.

Revize se provádějí vždy před uvedením do provozu a pak v pravidelných intervalech. Pokud s námi máte uzavřenou servisní smlouvu, sledujeme za Vás termín a pak Vás informujeme, že je třeba povést další kontrolu nebo pravidelnou elektro revizi.

Revize Elektro
jakou revizi potřebujete vy?
Vyberte si mezi revizí FVE nebo domovní elektroinstalace.

FVE

Součástí dodávky každé instalace fotovoltaické elektrárny je výchozí revize elektro, bez které není možné ani připojit elektrárnu do distribuční sítě, ani načerpat dotaci.

Aby bylo možné revizní zprávu úspěšně vystavit, je nutné používat pro realizaci správné komponenty a dodržovat pracovní postupy, které splňují české i evropské normy, zákony a nařízení vlády.

Domovní elektroinstalace

Před zahájením některých instalací fotovoltaických elektráren je potřeba rekonstruovat domovní nebo elektroměrové rozvaděče, aby vyhověly současným platným normám, nařízením vlády a požadavkům na připojení distributora.

Dokončenou rekonstrukci vždycky dodáme včetně dokumentace a vystavené revize.